mix van economische en sociale competenties

532376_184_mem-3-werk...

Leerlingen verwerken de info via de opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen. De opdrachten zijn didactisch sterk uitgewerkt.

via opdrachten de info verwerken

De casussen zijn zorgvuldig uitgezocht en kunnen ook gebruikt worden tijdens een projectdag. Afhankelijk van de keuze die de school maakt, kunnen sommige eindtermen gerealiseerd worden via het leerwerkboek in combinatie met een project­dag. De inspectie vraagt immers dat de eindtermen niet alleen gerealiseerd, maar ook geëvalueerd worden.

Hoofdstuk 9 Diversiteit