leerstof verwerken

532376_184_mem-3-werk... (copy1)

Leerlingen testen hun kennis via nieuwe cases. Alle doelen worden bevraagd in de Test jezelf. Op Pelckmans Portaal kunnen leerlingen met de test jezelf online nagaan of ze de leerstof beheersen. Ze kunnen een tip opvragen en krijgen meteen feedback. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van hun leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem.

TEST JEZELF

Om de eindtermen te evalueren bieden we voor Maatschappelijke en economische vorming / Maatschappelijke en economische vorming Concreet niet alleen een toetsvragenbank aan, maar ook digitale toetsen met zelfcorrectie. De toetsvragenbank is een document met open en gesloten vragen, gerangschikt per doelstelling. Je kunt eruit putten om je toetsen en examens op te stellen. De digitale toetsen zijn kant-en-klare toetsen met gesloten vragen (meerkeuze, dropdown, sorteren …).

532376_184_mem-3-werk... (copy2)
nieuw.png

Bij de economische hoofdstukken is een synthese voorzien. De synthese in het leerwerkboek bevat de belangrijkste lesinhouden van het hoofdstuk.

SYNTHESE

Op Pelckmans Portaal is er een instructie­video bij de synthese. De synthese wordt stap voor stap opgebouwd. Een professionele stem verduidelijkt de verbanden tussen de verschillende delen van de synthese. In de video zijn ook enkele controle­vragen opgenomen zodat leerlingen kunnen checken ‘heb ik het wel begrepen?’

532376_184_mem-3-werk... (copy)